• 1 Magikern Yiang Tarot

  kort1.pngInspiration

  Färg - Magenta- Vit
  Runa - Uhr
  Astrologi - Merkurius
  Kraftdjur - Varg

  Magikern visar på magi i alla lägen, konsten att förverkliga det som du önskar med erfarenhet.


  Positivt

  Kan förverkliga det mesta av dina ambitioner.

  Negativt
  Förvirrad, maktlös. Tappad kontroll.


  Ylvas ord om kortet
  Magikern som nyss var en dåre är nu ute på sina första äventyr, han har fått tillgång till alla elementen (som du ser i lilla Arkanan).

  Här finns Svärdet som står nedstucket bredvid trädet, redo att tas upp vid behov. Här finns Bägaren som står med sitt flöde redo att brukas. De två elementen är motpoler till varandra, Svärd är positiv maskulin energi medan Bägaren är negativ feminin energi.

  I sin ena hand håller han Myntet som han har medvetenhet om att det går att hålla i, i den andra handen har han Staven som är den första energin som lilla Arkanan börjar med. Stavar och Mynt är även de motpoler. Stavar är positiv maskulin energi medan Mynt är negativ feminin energi.

  Stavar och Mynt finns mitt emot varandra i lilla Arkanans element, i öster och i väster. Svärd och Bägare finns även de mitt emot varandra, i norr och i söder.

  Stavar är sviten för agerande, han håller den i sin högra hand vilket är handen för agerande. I sin vänstra hand som är den mottagande handen håller han i Myntet för att ta emot struktur samt trygghet.

  Ordet Inspiration grundar sig på att Magikern kan finna inspiration till allt genom elementen, inget är omöjligt, han skapar det han önskar.

  Merkurius är den astrologiska symbolen för Magikern. Den första planeten närmast solen, den som tar plats först, precis som en Magiker samt uttrycker sig.

  Uhr är runan för Magikern, runan som visar på urkraft, att här finns det inre drivet till att förverkliga.

  Herkimerdiamant är Magikerns sten, en dubbel riktad kristall men starka energier att ta samt ge energi åt alla håll.

  Talent (Talang)
  Elementet eld (Stavar)
  Talang är Magikerns starka egenskap, han agerar med det han både kan samt det han kan utveckla.

  Self-loving (egenkärlek)
  Elementet vatten (Bägare)
  Magikern älskar sig själv, han är den första individen innan han finner sin motpol i Prästinnan. Men de båda är självständiga, de utvecklas genom att lära känna och älska sig själva först.

  Limitless (Obegränsad)
  Elementet jord (Mynt)
  Magikerna vet att alla tillgångar är obegränsade, det gäller bara att finna ut hur de ska användas.

  Awareness (Medvetenhet)
  Elementet luft (Svärd)
  Han blir medveten om allt, allt eftersom han provar på samt utvecklar det som kommer hans väg.

  Self-knowledge (Självkännedom)
  Han vet att han själv är sin största tillgång, genom att bruka alla krafter kan han skapa vad som.

  Vargen är hans kraftdjur, det totem som följer honom, som stärker honom, Magikerns skydd.
  Vargen visar på kunskap, ledarskap och ylar mot månen som finns i nästa kort ”Prästinnan”


  Här har själen (dåren) blivit en individ, självtänkande, med erfarenhet, han vet vad han kan göra med sina elementsymboler (stav, svärd, bägare och pentagram). Han är redo att handskas med dem, att utforska, att skapa energimönster för sin egen vinning men ändå i balans med omgivningen.

  Han har fötterna i de feminina elementen jord och vatten, symboliserat av bägaren med överflöd av vatten (=känslor) samt sin högra fot förankrad i rötterna till jorden. Detta för att balansera upp sin maskulina kraft med den feminina.

  I en av rötterna är även svärdet nedsatt för att visa att styrkan finns likväl som förmågan använda svärdet, använda den kraften om det behövs.

  Men sin magi och skapande kraft skapar han en illusion om vad staven kan representera.

  I sin högra hand (den han ger ut energi med) finns pentagrammet som visar att han kan ge ut det som han önskar.

  Varför kommer kortet Magikern?
  Visar att du nu är i en fas där du bör tro på dig själv, ta fram dina talanger, förverkliga din längtan, du kan bara du vill. Dessutom har du erfarenheten med dig samt alla möjligheter att använda dig av de resurser som finns, både medvetet och undermedvetet. Lita till din egen kraft, till din påhittighet samt din känsla. Andligt bör du stanna upp, se till din kropp som ett verktyg oavsett om det är healing eller någon annan kroppsterapi som blir viktigt för dig att förverkliga mer av nu.

  Grundbetydelse Magenta och vit
  Den magenta visar på dåtid, erfarenhet, visdom som är en del av det som är, den vita på visionerna, möjligheterna, att allt är möjligt. En spännande färgkombination som även Tarotkortet Magikern är. Magenta och vit tillsammans visar på det som ligger bakom, grunden, erfarenheten ifrån den magenta och längtan efter framtiden i den vita, den perfekta balansen mellan dåtid och framtid. Magenta visar på dåtid, erfarenhet, visdom som är en del av det som är. Den vita på visionerna, möjligheterna, att allt är möjligt, det är i framtiden som alla val, uttryckande skapas.

 • 1 Magikern Prisma Tarot

  1.jpgFärg:  Vit och Magenta
  Runa: Uhr
  Astrologi: Merkurius
  Totems: Varg

  Ett kort som visar på magi i alla lägen, konsten att förverkliga det som du önskar med erfarenhet.

  + Kan förverkliga det mesta av sina ambitioner.

  - Förvirrad och maktlös. Tappad kontroll.

  Ylvas ord om kortet
  Här har själen (dåren) blivit en individ, självtänkande, med erfarenhet och vet vad han ska göra med sina elementsymboler (stav, svärd, bägare och pentagram). Han är redo att handskas med dem, att utforska, att skapa energimönster för sin egen vinning men ändå i balans med omgivningen. Han har fötterna i de feminina elementen jord och vatten, symboliserat av Bägaren med överflöd av vatten (=känslor) och sin högra fot förankrad i rötterna till jorden där Pentagramet (myntet) visar sin rikedom. Detta för att balansera upp sin maskulina kraft med den feminina. I rötterna är även svärdet nedsatt för att visa att styrkan finns likväl som förmågan att upp svärdet och använda den kraften om det behövs. På den vänstra sidan svävar staven (eldelementet). I sin högra hand (den han ger ut energi med) finns Merkurius symbol som står för kommunikation, den håller han i sin högra hand  för att visa att det han ger ut är  uttryck och kommunikation och det ifrån den energi han tagit in via Månens energi och förmedlat genom sin kropp, en balans mellan det andliga och det fysiska.

  Ovanför hans huvud finns ormen i regnbågens färger, en skiftning av "skinn" för att välja den energi som behövs för stunden samt transformation och läkekraft.

   den vänstra handen (den hand som tar in energi, men som även är den feminina sidan) håller han fullmånen och han har kastat upp sju månar i olika utvecklingsstadier för att balansera upp krafterna och visa på förmågan att hålla många bollar i luften.

  Merkurius Varg som totem står för vishet och lärdomar, den kraften har han tagit in genom sin huvudbonad för att visa på att han vet vad han gör.

  Varför kommer kortet Magikern?
  Visar att du nu är i en fas där du ska tro på dig själv, ta fram dina talanger och förverkliga det din längtan, du kan bara du vill. Dessutom så har du erfarenheten med dig och alla möjligheter att använda dig av de resurser som finns, både medvetet och undermedvetet. Lita till din egen kraft, till din påhittighet och din känsla. Andligt så stanna upp och se till din kropp som ett verktyg oavsett om det är healing eller någon annan kroppsterapi som blir viktigt för dig att förverkliga mer av nu. 

  Grundbetydelse Magenta och vit
  Den magenta visar på dåtid, erfarenhet, visdom som är en del av det som är, den vita på visionerna, möjligheterna, att allt är möjligt. En spännande färgkombination som även Tarotkortet Magikern är. Magenta och vit tillsammans visar på det som ligger bakom, grunden och erfarenheten ifrån den magenta och längtan efter framtiden i den vita, den perfekta balansen mellan dåtid och framtid. Magenta visar på dåtid, erfarenhet, visdom som är en del av det som är, den vita på visionerna, möjligheterna, att allt är möjligt, det är i framtiden som alla val och uttryckande skapas. Öppenhet, ser framåt men samtidigt så tas inga steg utan att se till vad som varit, resultat och möjligheter. Du kan mycket men kan också vara hämmad eftersom minnen hela tiden påverkar beslut. Har en stor förståelse med sig, en stor erfarenhet och dömer inte utan försöker finna lösningar. Det som ligger bakom, grunden och erfarenheten ifrån den magenta och framtiden, den skapande totala kraften ifrån den vita = Magikern i ett nötskal.

  Nästa steg
  Våga blanda det förflutna och framtiden i nuet.

  Vit och magenta  i auran
  Är påverkad, styrd av dåtid och tidigare erfarenheter samtidigt som är medvetenhet om framtiden styr alla val och uttryckande. Öppen, ser framåt men samtidigt så tas inga steg utan att se till vad som varit, resultat och möjligheter. Kan mycket men kan också vara hämmad eftersom minnen hela tiden påverkar beslut. Har en stor förståelse med dig, en stor erfarenhet och dömer inte utan försöker finna lösningar.

  Nyckelord
  Erfarenhet.

  Fysisk centra
  Är smärtsamt medveten om din fysiska kropp, och kan ibland söka att den inte begränsade men den är också en del av utvecklingen vilket du är medveten om. Kan försöka fly ifrån dig själv, nonchalera att lyssna till dig själv.

  Emotionellt centra:
  Upptagen av en relation till dig själv, lever på hoppet, drömmarna om att känslor ska finna rätta vägen, har fullt upp med att finna nya lösningar som innebär enbart njutning.

  Mentalt centra:
  Väldigt mental, kommunikativ och söker svar på livet, på din egen väg och utveckling, lite splittrad men också väldigt allvarlig.

  Runan UHR
  Representerar kraft och skapande. En runa för urkraften - motivation.

  Här finns början, den skapande inre kraften. Kanske så har du varit med om samma sak en gång förut och har nu chansen att göra om det med mer kunskap. En ny början i livet. Omvänd visar den på rädsla. Svårt att släppa det som varit, fastnar i gamla tankemönster och begränsningar, dålig tillit.

  Om du dragit denna runa så...
  Det som du har släppt är helt rätt, nu kommer nya möjligheter och vidgade vyer. Se förmågorna inom dig själv och ta fram de till användning.

  Totems - Varg -

  Vargen som lärdom
  Vargen är ett av de starkaste flockdjuren, familjen, flocken är viktigt i dess sociala liv, men den kan lika gärna söka sig ensam till något, men återvänder alltid till flocken. Den går sina egna vägar, efter sin instinkt. Vargen är klok, finner nya lösningar och utvecklar sig hela tiden, därför ansedd som en stor ledare och lärare. När du vill få egenskaperna att fokusera på ledarskap och konsten att få andra att lyssna till dig och förstå hur du går tillväga. När du vill lära ut grunderna i det som skapar en överlevnad för dig. När du vill uttrycka din kraft och din makt. När du vill gå din egen väg i ett projekt. När du vill bekräfta din egen identitet i din könsroll. När du vill få in Månens kraft för att förverkliga dig själv.

  Att ha Vargens energi
  Visar att du har starka ledaregenskaper med dig och behöver stimulans av andra likasinnade. Du är sensitiv och styrs av energier. Visar på att du lär in och lär ut. Är lite av en ensamvarg men vet ändå hela tiden var flocken är och var du hör hemma. Stark identitet, endera så är du alfahane eller alfahona eller så är du en medlem av flocken, men du hör hemma med de dina och har din roll för att flocken ska fungera. Söker hela tiden att växa och nå målet –alfa… Vargen lyssnar till flödet i livet, det undermedvetna och ylar mot månen för att dess energi påverkar dess känslotillstånd, den vet när energierna ändras och låter andra veta att den vet. Medveten om dig själv, ditt värde och ditt agerande. Månen är din energikälla där du hämtar kraft och information.

  Visdomsord
  I varje gammalt spår följer någon, vänd om och fånga den som följer.

  Astrologi -MERKURIUS

  Planeten som är närmast Solen, och därefter den starkaste kraften. Här handlar det om Mental kraft och kommunikation Att vara initiativtagare och se till att det händer eller på börjas något hela tiden, aldrig stillhet. Vår kommunikativa planet som får oss att söka oss utåt, att ta kontakt, att se och uppleva samt kommunicera med omvärlden. Merkurius härskar över: Tvillingarna (dagtid) Jungfrun (natt)

  Reflektion
  Se din egen talang, våga skapa, våga agera. Våga visa din kraft och vad du har för potential.